Sample1000101.txt

From Halo
Jump to: navigation, search

Sample1000101.txt

 • Discovered in Server 04, August 9
 • 1000101 is binary for the letter E

The contents of the file are believed to be related to the possible genetic make up of an organism related to or infected by the flood.

 • The DNA sequence of 16746 appears most related to the genetic makeup of the "Alligator sinensis mitochondrion" (aka the Chinese alligator) (reference)
 • A number of nucleotides vary between the two samples, however, as if the alligator had been genetic modified.
 • The following are instances of code/values that may be of significance
planet  0001000 =  8 (Ascii: BKSP) - 8th planet=Nepture, OR 0-based=9 (planets? our solar system?)
category 1011010 = 90 (Ascii: Z)  - Could be reference to ARP# 90 NGC 5929, NGC 5930;
                    Galaxy classification by NASA
index  1110101 = 117 (Ascii: u)  - 117, common number (eg, Spartan-117), meta reference?
sample  1000101 = 69 (Ascii: E)  - E = Earth?

01111010100010101001011011010110101 = 35 digits, 5 pairs of 7 or 7 pairs of 5
 5 pairs of 7 in decimal: 61 34 82 109 53  in Ascii: ="Rm5
 7 pairs of 5 in decimal: 15 10 5 9 13 21 21 in Alpha: OJEIMUU
 • category 90 is a classification used by Nasa in astrophysics
 • "Additional CM analysis unnecessary" may be referring to Centimorgan analysis
 • Looking into Anomalous Correlations, possible Glyph similarity? File is from Mars Effect wiki entry, correlating the position of planets to the birth of great stars, ie. Muhammed Ali, Tiger Woods, others...(download file)

text file contents:

<planet---#> 0001000
<category-#> 1011010
<index----#> 1110101
<sample---#> 1000101

{anomalous correlation - negative} 
{additional CM analysis unnecessary}

01111010100010101001011011010110101


    1 caattgggac ttagccccgg tcttcttatt aactaccact taaactatac atgcaagcat
   61 ccacgaacca gtgagaacac cctacaaatc taatagataa atggagccga catcaggcac
   121 atcaaacaca tagcccacga cgtctagccc agcctcaccc ccaagggcca cagcagtaac
   181 caactttaaa ccataagcga aagctcgatt tagtcagagt aaaacagggg cggtcaacct
   241 tcgtgccagc aaccgcggct taacaaaggc cccaagttaa caaaccaacg gcgtaaattg
   301 tgactaggat cttatcctat acaattaagg tggatatagc ctcgtagcag tgataagctt
   361 tacagtgcca caaacatcaa cataaaaatg accttaatca ccaagacata tcctacctca
   421 cgaaagttga gaaacaaact gggatcagat accccactat gctcagccct taacaaaggc
   481 tgtgccccaa acatatcacg cccgccagag aatttcgagc cacgcttaaa actcaaagga
   541 cttgacggcg cttcgaaccc acctagagga gcctgtccta taatcgacgg tacacgattc
   601 acccgaccac ctctagcccc tcagcctgta taccgccgtc gccaagcccg tccccctgag
   661 ggagactaaa cgagcacaat agcctcccag gctagcacgt caggtcaagg tgcagccaat
   721 gaggtggaag agatgagcta cattttctaa cacatagaaa tatgcaacgg agagccctgt
   781 gaaaccaggg ctgtcaaagc aggatctagc agtaaactag gaaaagagag cctaattgaa
   841 gtaggccacg aagtgcgtac acaccgcccg tcaccctctt caagcccgat agtagtacac
   901 gcgccccggc aacgagtaca acataggatg agatgaggta aggtcgtaac aaggtaagcg
   961 taccggaagg tgcgctttgg aacatcaaga tgtagcttaa ataaagcttt cagcttacac
  1021 ctgaaaatgt tcaccaccga accattctga cacccacatt agcccacccc ccccccccat
  1081 acctgacaag tttgaactaa aacatttata acaccccagt attggtgaaa gaaaggccta
  1141 gaggcgcgac agagaaagta ccgcaaggga aagatgaaac aaagataaaa cacaagtaaa
  1201 acacagcaaa gaccagccct tttacctttc gcattatggt ttagcaaacc acaagtggca
  1261 aaaagaattt aagtcaccta ccccgaaact gagtgagcta ctaatcagcc gctaaacttg
  1321 agcaaacccc tctctgtggc aaaagagtgg gaagactgct tagtagtggt gaaaagccta
  1381 ccgaacccag taatagctgg ctgcttggga aacgaatttt agttctactg caaactctcc
  1441 tactcccgca acaacgggca aggaaaagtt ttcaagctac ttaatagggg tacagcccta
  1501 tgaacacagg actcaacctc tacctaaggg taatctgtct tattctcaca ccgtgggcct
  1561 taaagcagcc atcacttaaa agcgtcaaag ctaaacccct aaaaatacca acaacaaact
  1621 gaaccctaca ccacaaccaa gccaccttat aatattaaaa aagactatgc taaaatgagt
  1681 aataagaaaa cgactttctc cttgcgccag cctacattct tcatgacccc ctataaatca
  1741 tcacactttc ccccacattc ctgctgctca aataaaaggg gaaccccttc ccgtctggtt
  1801 gaccccgaca caggcgcgca caggaaaggc ttaacctttg caaaaggaac tcggcaacaa
  1861 agactccgac tggtttacca aaaacagccc cagccctctt agtatttggg gtgatgcctg
  1921 cccaatgact actagttaaa tggccgcggt atctacaacc gtgcaaagag tagcgtaatc
  1981 acttgttctt taaataagga ccagtatgaa cggctaaacg agagtctaac tgtctcctgc
  2041 aagcagccaa tgaaattgat cttcctgtgc aaaagcagga atagccccac cagacgagaa
  2101 gaccctgtga aactttaatc ggctaagtca tacacacaac taataatcac ccataattac
  2161 ctggaccgtg acttagcgtt tttggttggg gtgaccttga aacaaagaaa aacttttaag
  2221 aaagctataa caaagtagcc agtatccact gagaccccca cacctcaaag tacttaaatg
  2281 taattagatc cgacaacgtc gatccatgaa ccaagctact ccagggataa cagcgcaatc
  2341 cccttcaaga gcccctatcg ataggggggt ttacgacctc gaggttggat caggacaccc
  2401 cattggtgta accgctaata atggttcgtt tgttcaacgt ttaaagtcct acgtgatact
  2461 gagttcagac cggagcaatc caggtcggtt tctatctatg accccgcctt ttcctagtac
  2521 gaaaggaccg gaaaaacaag gcccatgcca ctaaagtacg ccttacccat agctaatgta
  2581 gacaactaaa ctagcaaccg ggatgaacct gcccctcgaa acaagagcat gctgggttgg
  2641 cagagcctgg ctcaatgcaa aaggcctaag ccctttactc agagattcaa attctctacc
  2701 cagtaataga ctttctcatc gtcgtgcccc ccgctctact tatcataacc atcctgatcg
  2761 cggttgcatt tttaacggcc ctagaacgaa aaattattgg ctacatgcaa ctacgaaaag
  2821 gaccaaacat cgttggccca cttggcctac ttcaacccct cgccgacgga tttaaacttg
  2881 ttattaaaga actaaccctc ccgctacttg caaccccagc cctcttcatc ctatccccag
  2941 cagcagccct aatgctagcc cttacgatat gatcccccct ccccatgcca tttcccctgg
  3001 cagaccttaa cctaggacta ctattcctac tggccatatc aagcctcatg gtctactcat
  3061 tattatgatc cgggtgatcc tcaaactcaa aatatgcctt aataggtgcc cttcgggcag
  3121 ttgctcaaac tatctcctac gaagtaacac tggccatcat tgtattatct attgtcttac
  3181 tgactggggg attttcgcta catgccctca ccaccacaca agaaccccta tacctgcact
  3241 tagccacctg accatcgata ataatatggt atacctctac actagcagaa acaaaccggg
  3301 ccccattcga cctaacagag ggagagtcag agctagtatc cggatttaac gttgaatacg
  3361 gcgcaagccc cttcgcactc tttttcctgg ccgagtacgc caacattata ttaataaaca
  3421 ccctgactgt caccctattc ttaaacccat ctacccccac ttccatccca atactcttca
  3481 ccatcgccct aataagcaaa acccttctac taactataag ctttctatga atccgagcat
  3541 cctacccccg atttcgctat gaccagcttt tgcacctttt atgaaaaagc ttcctaccca
  3601 caacattagc cctctgccta tgacactcat cacttccaat atcaacattt gggctgcccc
  3661 caacaacata ggaccgtgcc tgaatcgcaa tagggctctt tgatagagta gacaacaggg
  3721 gttagaaccc cctcgcatcc tagaggagta gggttcgaac ctactcaaaa ggaatcaaaa
  3781 tccttcctac ttcctttata gtacccccta gaagtgtaag ctaattaaag ctattgggcc
  3841 cataccccaa aaataagggc taaccccctt cactcctacc acatgcccct ctcccagcca
  3901 attatcttaa cgaccctgac cgccacaaca ctcgtctttc tactatcaac ccaccttgta
  3961 ctaatatgag ccgcactaga acttagcaca ctagcaatcc tccccctaat cgctaataaa
  4021 tcccaccccc gagctatcga agcttctaca aaatactttt taatacaagc gatagcctcc
  4081 acactaatca tcttctcagg agcgctcaac tatgaaataa caggaagtta ccaaatcgca
  4141 gagttaacgg acttaacctc aataattgtg ctaaccctcg ccctgtttat taaagtggga
  4201 ctagtgccat tccacttctg agtaccagaa gtcctacaag gaatacccac agctcctgca
  4261 atctttctac tgacatggca gaagctaggc ccactagtta tactcttctt aattagccac
  4321 ctcatcagcc ttaaactaat ctttatagtg gccgtcttat cctctcttat tgcaggttgg
  4381 ataggactaa atcaaactca agtacgaaaa ctaatagcat tctcatccat cgcccaaatg
  4441 gcatgaatta ttgtaatcat taaatacgcc ccatccctga caatcctgac tttttatatc
  4501 tattccacta ccgtctccgc cacactactc acactagata aaatatcaac aacctccacc
  4561 aaacacctca ttacctcctt ctcaaaatcc ccgactgcag ccaccctcct aactctctcc
  4621 ctactctcgc tatccggcct tccacccctg gccggctttc tgccaaaatg gctaaccgtt
  4681 aatcaacttg tctcagaaaa agcagcttga atcgctctcc tcatactcat ggcctccctc
  4741 ttaagccttt tcttctatct tcggctatgg tacaactcct catcgaccct accgccaaat
  4801 accacaaaca caacccgcct ctgacgaaaa ctaacccctc aaagcaacct aaccattaac
  4861 ctccttgtcc tggctgccac cacccttctg ctatccgcca cattaatgaa agcaattacc
  4921 aaacaagaaa cccccaaagc taaaagaaat taggttcaaa cttcaagccg agggccttca
  4981 aagccctaaa tgggagtaaa caaaccccca tttcttgatt taaggtttgc gggactctat
  5041 cccacatttt cagaatgcaa atcaaaagct ttaattaagc taaaacctca ataaacagga
  5101 gggctttgat cccacaaata tttaattaac agctaaacgc tccaactaac gagcttctgt
  5161 ttattccaag cctcagtact acctaaagta catctacgaa tttgcaattc gccatgaatt
  5221 tcaccatgag gcctagtaaa gaggggaatt aaacccctgt aaatagattt acagcctagc
  5281 gccatcaaca ctcggccact ttacctgtga acgcccaccg ttgattattc tctactaacc
  5341 acaaagacat tggcaccctt tacttcgtct ttggaacatg agccggaata gtgggaacag
  5401 cactaagcct ccttattcga acagaattaa gccagccagg gcccctccta ggagacgacc
  5461 aaatctacaa cgtaattgtc accgcccatg cctttattat aatctttttc atagtaatac
  5521 ccatcatgat cggcggattt ggaaactgac tactacccct gataatcgga gccccagata
  5581 tagcattccc ccgagtaaac aacataagct tttgattgct ccccccatcc ttcatacttc
  5641 tactctcctc cgcctgcgtc gaggcggggg ccggaacagg gtgaactgtc tacccgcccc
  5701 tcgccggaaa tttagcccac gccggaccgt ccgtagattt gacaatcttc tctcttcatc
  5761 tcgccggagt atcctctatc cttggtgcta ttaatttcat tacaacagca attaacataa
  5821 aacccccagc aatatcccaa taccaaacac ccttatttgt atggtccgtc ctaattacag
  5881 ccgtgctcct tctactatcc ctaccagtac tagctgctgg aatcaccata ctccttacag
  5941 atcgcaactt aaatacaacc ttcttcgacc ccgcgggcgg aggagacccc atcctatacc
  6001 aacacctttt ctgattcttt ggccaccccg aagtatacat cctcatcctc cctggattcg
  6061 gaataatttc ccacgtggtc gccttttact caggcgaaaa ggaaccattc ggctatatag
  6121 gaatggcatg agccatactc tctatcggat tcctaggatt cattgtctgg gcccaccaca
  6181 tatttacagt cggaatagac gtcgacaccc gagcatactt caccaccgcc acaatagtta
  6241 tcgctatccc caccggagta aaagtattta gctgacttgc caccatctac ggcggcattg
  6301 tcaactgaca agccccgata ctctgagcac ttggtttcat cttcttgttc acagtagggg
  6361 gcctcactgg catcgtccta gctaactcct cactagatat tgttctccat gacacctatt
  6421 atgtagtcgc ccacttccac tacgtactgt caatgggggc agtcttcgcc attataagtg
  6481 gattcaccca cttgattccc tcttatttac gggatttacc cttcacccaa catgaactaa
  6541 aaatccaatt tataattata tttgtggggg taaattttac cttcttccca caacacttcc
  6601 taggcctctc cgggataccc cgacgctatt cggactaccc agacgcatac accctctgaa
  6661 acctattatc atctattggg tccctaatct caataaccgc agtcgtcctg ctcatattta
  6721 ttgtatgaga agcattctca tccaaacgaa aagtaacagc actcgaaatg acaacgacca
  6781 acatcgaatg gctcaacaac tgccccccat cccatcacac ctatgaagag cccgtatttg
  6841 ccctagtgca aacctccttt aaaacatacc acccagcctc aagaacggag ggaatcgaac
  6901 ccccacctct ggtttctaag ccagccgcta caccgccatg ctccattctc ctcaaagaag
  6961 gattagtata cttcgtatta cctgttcttg tcaagagcaa aaaataggac actaaatcct
  7021 atacccttct atagctaacc cgatacactt aggattccaa gatgcaatat cccctctgat
  7081 agaagaatta ctgtatttcc acgaccacac gctgataatc ctatttctaa tcagctccct
  7141 cgtattctac ataatttccg ccctcctcct ccccaaactc taccactcga gcgcctcaga
  7201 cgtccaagaa gtagaagtaa tctgaactat cctgcccgct attgtcctca tctcagtcgc
  7261 ccttccatca cttcgtaccc tttacctcat ggacgaaacc aacaacccct gccttactat
  7321 taaagcaacc ggacaccaat gatattgatc ctatgaatac accgatttct ctgcactaga
  7381 attcgactcc tacatagtac ccacacaaga cctgcctcta ggccacttcc gtcttctaga
  7441 agttgaccac tgcatgatta ctccaacaaa ctcaaccatc cgagtactaa ttacagccga
  7501 agatgtgttg cactcatggg ccatcccgtc catcggaaca aaaatagacg cacgtccagg
  7561 gcgcctaaac caggtcatac tcacactggc caattccggt gtattttacg gccaatgctc
  7621 cgaaatctgc ggggcaaacc acagcttcat acccattgtc atagaaacta tcccattaaa
  7681 ccacttccaa ctctgactaa aagactgcat gtcctcctca ctaagaagct aaatggttag
  7741 cactagcctt ttaagttaga attaggggat taacaccgac ctctccccct tagtgaccat
  7801 gccccaacta aacccagagc cttgactaac aacccttcta atcacatgaa tttccttcat
  7861 cgccttcctt caacccaaga ttacctcccc cgcacctgta aacgacccaa ctacccgcaa
  7921 acccccaacc attaaaacat gaccctgacc gtgaacacaa acctgtttga tcaattccta
  7981 atcccaagcc tcctaggcat ctccctatta atgccggccc tactaataac tgccattctc
  8041 cttttaaacc ctaaaaatca atgactatca cacccaacag taacaatcaa atcttgtttt
  8101 attaataaag ctacaaaaca aatcatgctt cctatcagcc cctcagggcg gaaacaatcc
  8161 ttaatcctca tctccttatt aatcctcctt ctctttacta acctgcttgg cctacttcca
  8221 tacaccttca ccccaacaac acaactatct ataaacatag ccctcggcct tcctctatgg
  8281 ctggcaacag tattaatcgg gcttcggacc cgcccaacgg cctccctggg ccaccttctt
  8341 ccaggaggga cccccaccct ccttatcccg ggcctaatct tgatcgagac aattagccta
  8401 ctaattcgac caatcgccct aggtgtccga ctaacagcaa acctaactgc gggccaccta
  8461 ctaattcaat taatctcaat cgccacatta aacctctgat ccataatacc cccacttagc
  8521 ctattgacct tgacagtcct gattctcctc ttattactag aatttgctgt ggccataatc
  8581 caagcctacg tcttcgtcct cctattatcc ctataccttc aagaaaacac gtaatgtcac
  8641 accaaacaca ctcctttcac atagtccacc ccagcccctg acccctcgcc ggggccatag
  8701 ccgccatatt attaacaaca ggcctgacct tctgattcca ctatgactct agccttattc
  8761 tattgctcgg cctaatcacc actctattag taatactcca atgatgacga gacattatcc
  8821 gagaaagcac ctacctagga caccacacac ctgcagtaca aaaaggacta cgctacggca
  8881 taatcctttt tatcacatca gaggtcttct tcttcctggg cttcttctga gcattttatc
  8941 actcaagcct ttcccccacc cctgagctag ggggacagtg acccccagtc ggaattacca
  9001 cccttgaccc atttgaagtt cccctcctaa acacagctgt cctccttgcc tctggggtaa
  9061 cagtaacctg ggcccaccac agcttgatgg aagccaaccg aacacaagca attcaggccc
  9121 taacactcac cgtactcctt ggcctatact tcaccgccct tcaagccata gagtactacg
  9181 aagccccctt tacaatcgca gacagcacct acggatcaac attcttcgtt gcaaccggct
  9241 tccacggcct ccatgttatt attggctcaa catttctcat agtctgccta tatcgacaga
  9301 caaaatatca cttcacatcc aaccaccact tcgggttcga agccgctgcc tgatattgac
  9361 attttgtaga tgtcgtctga ctcttccttt acatctcaat ctactgatga ggttcatgct
  9421 cttctagtat aaataataca agtgacttcc aatcactaaa cccctaacac acaacaaggg
  9481 gaaaagcaat caaccttctt accatattca tagtaacctc catcaccgcc gcagccgtaa
  9541 tcactataaa cctgctaata actgaaatac tacctgactc agaaaaacta tccccctacg
  9601 agtgcggatt tgaccccctc ggctctgctc gcctacccct atcaattcga tttttcatga
  9661 tcgccatctt attcctactt ttcgatcttg aaatcgctat cctgctccca ctcacatgag
  9721 ccacccacgc cctaaacccc ctaaaaaccg ccacatgggc catcattatc ttcctattct
  9781 tattcatcgg attaacatac gaatgactcc agggcggcct agaatgagca gaatagccaa
  9841 cccccaaaga actagtctaa cataagacct ctaacttcga cttagaagat cacgattaac
  9901 cccgcggttc tatataatca catccataag cgtcatattt ttatactcct tcgtcatctg
  9961 caccatcggc ctaatcatac accacacaca cctactctca acactactat gtcttgaggg
  10021 tatgatactg tcaattttca tggccttgac aatatcagcg ctcagttcaa acacctcctc
  10081 attcatcctg ccactaacaa ttctaaccct ttctgcctgt gaagcaggcg tcggcctggc
  10141 cctactggtt gcctctgctc gaacacataa cacagcaaac cttaaaaacc taaacctcct
  10201 ccaatgctaa aacttcttct tcccacaacc atgctgatcc caacaatcaa cctcctccca
  10261 aacaaaatta cctggttgcc gccaacagcc tactcgattg tcgtaatgac cctagccctc
  10321 ctaatcctca acccatctga cactcttata gccactagcc gcctggccct aggtagcgat
  10381 caattctcaa cccctttaat aattctgtcc tgctgacttc tccccttaat acttatagcc
  10441 agccaaagtt ctatattcaa aaaccccgcc ccccaaaatc acatatttat cacaatcctt
  10501 gcaatacttc aacttgctct acttatggca tttatggccc tagacttaat actattctac
  10561 atctccttcg aagccaccct aatccccacc cttgtaatca tctcccgctg aggggctcaa
  10621 acagaccgcc taaacgcagg tatttatttt ttgttttaca ctatcgccag ctcaatcccg
  10681 ctgataatta gcaccttggt aacctacaac ctaaaaggga ctttatctct ccccgcccta
  10741 caactaattc caatagcaaa ccccctctcc tgaacagaca cacttctatg actatccata
  10801 ctcctagcct tcctagtaaa aatccccctt tacggcctcc acctgtgact ccccaaagct
  10861 cacgtcgaag cccccattgc gggctccata atcctagctg cagtactcct aaaacttggc
  10921 ggctacggcc tgttacgagt agtaaactta ctcaccgaac aaataaacac tatctacctc
  10981 ccctttttaa ccttggcgct ctgaggggcc cttatgactg gccttatctg tttgcgacaa
  11041 actgacctaa aatccttaat tgcctactca tcagtaagtc acatagccct agtaacggct
  11101 gcaattcttg cgcggaatca attagcccca gcagcctcaa tacttctaat aatagcccac
  11161 ggactgacat cctccatgct attctgcttg gcaaatttca actatgaacg tactcacact
  11221 cggacactcc tggcaataca aggtatacaa ctcactacac ctgcccttac aacttgatga
  11281 tttttagcta gcgcaatgaa catagctctc cccccaacaa ttaacctcat aggagaacta
  11341 actattattg tctcactttt tagctggcta gacatcacac tattgttaac tggactaagc
  11401 tcattcatta cagcaatcta caccctccac atattctcat ccacccaaca aggaacacta
  11461 cccgcccaca ccaccctcct cccacctgcc caaacccgag aacacctcct aatactactt
  11521 cactcactac catcgattat tctcatcgcc aacccccaac tcatcttccc ccaatagccc
  11581 caacaaccca ccccatgatc tattgaaccc cactacgaga aggatcacgc aggaactcta
  11641 actcccgctc ccagaattaa tcacctggcc ctctcattat agaccccata tctgggtaag
  11701 tatagtttaa acaaaacatt agaatgtgaa cctaaaaaca ggatactaac caatccttcc
  11761 ttaccccccc ccgttttcat aggtaaccag tacatcctct ggccttaggg gccggcaatc
  11821 tcggtgcaac ccaaagtgaa aacacatgca acaatcaacc ctatttgtta cactattcac
  11881 cctacccccc ttcatcctcg tactatcctg ctccctccca gcccccaaaa ccctccaccc
  11941 ggctgacttt aaaagtataa taactaaact ggcattcttg caaagcctcc ctcccctcct
  12001 cttattagtc tataacaaca caaccgctct ctcattccaa tgacactgac tcaacgtagg
  12061 aacttgctct gttcacctgg gccttaaagt tgacaccttc tcagtcttct ttatcccaac
  12121 agccttattc gtcacatgat caatcataga gttcaccaaa gcatacatat actcagaccc
  12181 caaaatcacc agcttcttta accacctcct aatttttatt ctaatgatga tccttctaat
  12241 ctccgctaac aacttactca tattattcgt gggctgagag ggagtaggca tcttgtcgtt
  12301 caagctcatc aactgatgat ccttccgagc ggactctaac aaggcagccc tacaggccat
  12361 catttacaac cgcctagcag atatcggaat actcgctagc atttcatgaa tggccctaaa
  12421 tagcctcacc ctcgacgccc aagacgtccc catatccccc gaccactcac tcatcctagc
  12481 catagccctt gtcctagcag cagctggaaa atcagcccaa tttggcttcc atccctggct
  12541 cccagcagcc atagagggcc ccacaccagt ctcagcccta ctccactcaa gcaccatagt
  12601 agtagcaggc attttcttat taatccgaac ctcccacatc atctacagca gccaaacagc
  12661 aaccacagcc tgcctgctcc taggagcagc aacctccctg ctcacagctg cctgcgccct
  12721 cacccaaaat gatatgaaga agattattgc attctcaacc tcaagccaac ttggactaat
  12781 aatgagcaca attggactta aacagcccga acttgcattt ctacacatct caacacatgc
  12841 cttttttaaa gcaatactat tcctgtgcgc agggtcaatt atccatagcc ttaacaacga
  12901 gcaagatatt cgaaagatgg gcggccttaa aaaagcaata cccatcacca cctcttgctt
  12961 gactattgga gcattagctc tcaccggcat acccttcctc tcaggatttt tttccaaaga
  13021 cgccattatt gaatcgctaa atacctcata cactagcgcc tgggccctta ccctcgtcct
  13081 actcgccacc tccttcactg cagtttatag cttccgcatg atttatttta ccctactaaa
  13141 caccaaccgc ctaacaccca tgaaccccat taatgaaaac ccagaaactg taaaccccat
  13201 catacgtcta gctgtcggaa gcattgtagc cgggctatta atttcaaccc acatactacc
  13261 ctctaatacc ccccaactaa ccatgcctgg cccaatcaaa cttgcagccc tcaccatcac
  13321 aatagctggc ctactagtcg caatagccct gacctacgcc accaacaaat tccccccatc
  13381 caccaacgac actcaactgc ccttcctaac taaactggcc tacttcaacc tcctattcca
  13441 ccatctcttc tccaccactg ccctttacat aagccagaaa ctatctaccc atctgaccga
  13501 ccaaacatga tacgaaacta tcggaccaaa aacattagcc tatcttcaaa ccctgttagc
  13561 caaaactatt accccctatc acaaaggaaa aatgaaacag tacttcaaaa cctttttact
  13621 aaccattgcc gtaattatct tcttccttct gttctaaaag aacgaaatgc ccctcgccga
  13681 tggccacgaa tgagccccgt gattacgaat aatacaatta gcagggctca tccacacacc
  13741 acaacaaata ctcacccatt acaatacatc tcactgaccc ctaatgactc accgaccaca
  13801 acctcactcc aaggctctcc cacactaatc cacatccccc ctcacaaata cccccacgca
  13861 caacagatcc cgatcaacaa ccccactcaa taaagaaaca cagccccctt ggataccccc
  13921 acccctcaaa accctataaa aggatcatca gtgaacccca cacaaaaagc aaataccacc
  13981 agtaagcccc ccagataaat taataatacc accaggggca taaaacttcc accctcaact
  14041 actaccaaac cactaccgaa cacagccaca aaaagcaagc tcactacagc aaagtggatc
  14101 attgaacttg ccgctaccat tatcgcacat actagtataa aacaacaaaa aaacaacgta
  14161 atctccatca tttttatttg gatttcaacc aaaacctgag gcctgaaaag cccccgttgt
  14221 ccttcaacta taaaaaccca tgacccacca gctacgaaaa tcccacccac ttattaaact
  14281 tattaaccaa acccttattg acctcccaac accctcaaac atctcagctt gttgaaactt
  14341 tggatcacta ctaggcctaa cccttctaat ccagatccta acaggagtct tcttaataat
  14401 gcacttctca tcgggtgaca ccatagcatt ttcatctgtc gcctacacct cccgtgaagt
  14461 ttggttcggg tggcttattc gcggcctcca cataaacggg gcctctctct tcttcatatt
  14521 catcttcctc cacatcggac gaggcctata ctacgcatcc taccttcacg agagcacgtg
  14581 aaatgtcgga gtaattatac tcctactcct gatagccact gcattcatag gctacgtcct
  14641 cccgtgagga caaatatcgt tctggggagc aaccgtaatt acaaatctac tatccgccac
  14701 accctacgtt ggaagcactg ttgtaccctg aatctgaggc ggcccctctg tagacaacgc
  14761 aacactcata cgcttcaccg ccctacactt cattctccct tttgccctat tagcctcact
  14821 agttacccac ctaatcttcc tacacgaacg aggatccttc aaccccctag gagtcaactc
  14881 gaatactgac aaaatcccat tccaccccta ctatacccta aaagacaccc ttggagcagc
  14941 actagccgcc tcagcactac tcaccctcgc cctctattta ccaaccttat taagcgaccc
  15001 tgaaaacttt acccaagcaa actccataat tacccccaca cacattaaac cagaatggta
  15061 cttcttattc gcctacgcta ttctacgatc cacccctaac aaactaggag gagtactagc
  15121 catgttttca tctattctaa tcctacttct aatgcccttc ttacacacaa ctaaacagca
  15181 accgatatca acacgcccca tgtctcagct cctattctgg gccctcgtcc tagacttctt
  15241 cgtactcaca tgaatcggag gtcaaccagt aaactccaca tacatcttaa tgggccaaac
  15301 cgcctccgtg ctctacttcg ccatcatcct catcctcata cccacaatcg gactcctgga
  15361 aaacaaaata actagcttca tctacaccat cagcccccga atcaccccca taaaatttag
  15421 cccccatcct agtcgcccca ccgcacttct ccaacaaaga aaaactccac cactctcgta
  15481 gctaaaaaga aaagcgctgg ccttgtaaga cagaagtgga cgacaaacac cctcccgaga
  15541 gtacacccac ttaagtcaag gaggcaaata aaactttaca cttcggcccc caaagccgaa
  15601 attctaatta aactactcct tgccacacat ctacgttgtc gtagcttaaa tactaaagca
  15661 taacactgaa aatgttaata tggacagcca gtcccgaata acgcaccccg gccaaccaca
  15721 ggcgccatgt catcaaccca tatttagctc acttcctccc tatgtatatc gcgcattcat
  15781 ctatttgccc catacacaca tccccccact cagattggtc cactgtacag gggttctcgc
  15841 tatccgcgtc atctttcgtt cagtactaac tattactagc ttcaagctca tacctggaca
  15901 cggcttccat gtattgcttt ttaagaggcc tctggttatc actctcacgt ccatatcttg
  15961 cgattgcctg gacattcgtc cctcttctta gaggcctcaa cccgcaccgt cttggtctcc
  16021 actcattttt gtccgtgatc gcggcatctc cagcttgagc acatttagtg gatttttatt
  16081 ttttggggga gagttcaggt tccacttggg cgactatttc tttaaattcc cggtcagtaa
  16141 gaaaacactc tagacttata aaactataat actttcgccc cgctctcacg cgcatactct
  16201 aaatgctcta ttgtacatcc cccccccccc ccccatgtat ctgcggcggt tggggttcag
  16261 gtgcacatat agctgcacca ttatagggcc ataaatttat attatagggc cataaattta
  16321 tattataggg ccataaattt acatttatag agccataaat ttatattata gggccataaa
  16381 tttatattat agagtcataa atttacattt atagggccat aaatttacat ttatagagcc
  16441 ataaatttat attatagggc cataaattta catttataga gccataaatt tatattatag
  16501 ggccataaat ttatcttata gggccataaa tttacattta tagggccata aatttacatt
  16561 tataagagcc ataaacctat attatagaac cataaactta tattatagaa ccataaactt
  16621 atattataga accatcaatt tacacaccac accataaacc cgaatcacaa acaccaaaca
  16681 aaaatcaacc atccaactaa aacaccacat cgttattacc ccgagaacta accaaaactc
  16741 taataa
Personal tools
misc game content
[Support Wikibruce]